Δελτίο στη Νοηματική - 15/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα