Δελτίο στη Νοηματική - 17/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα