Δελτίο στη Νοηματική - 18/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα