Δελτίο στη Νοηματική - 20/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα