Δελτίο στη Νοηματική - 22/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα