Δελτίο στη Νοηματική - 23/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα