Δελτίο στη Νοηματική - 25/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα