Δελτίο στη Νοηματική - 27/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα