Δελτίο στη Νοηματική - 28/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα