Δελτίο στη Νοηματική - 29/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα