Δελτίο στη Νοηματική - 30/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα