Δελτίο στη Νοηματική - 31/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα