Δελτίο στη Νοηματική - 01/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα