Δελτίο στη Νοηματική - 02/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα