Δελτίο στη Νοηματική - 04/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα