Δελτίο στη Νοηματική - 05/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα