Δελτίο στη Νοηματική - 06/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα