Δελτίο στη Νοηματική - 07/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα