Δελτίο στη Νοηματική - 08/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα