Δελτίο στη Νοηματική - 09/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα