Δελτίο στη Νοηματική - 10/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα