Δελτίο στη Νοηματική - 11/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα