Δελτίο στη Νοηματική - 12/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα