Δελτίο στη Νοηματική - 13/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα