Δελτίο στη Νοηματική - 14/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα