Δελτίο στη Νοηματική - 15/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα