Δελτίο στη Νοηματική - 16/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα