Δελτίο στη Νοηματική - 17/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα