Δελτίο στη Νοηματική - 18/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα