Δελτίο στη Νοηματική - 19/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα