Δελτίο στη Νοηματική - 20/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα