Δελτίο στη Νοηματική - 21/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα