Δελτίο στη Νοηματική - 22/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα