Δελτίο στη Νοηματική - 23/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα