Δελτίο στη Νοηματική - 24/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα