Δελτίο στη Νοηματική - 25/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα