Δελτίο στη Νοηματική - 26/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα