Δελτίο στη Νοηματική - 27/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα