Δελτίο στη Νοηματική - 28/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα