Δελτίο στη Νοηματική - 29/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα