Δελτίο στη Νοηματική - 30/06/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα