Δελτίο στη Νοηματική - 03/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα