Δελτίο στη Νοηματική - 05/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα