Δελτίο στη Νοηματική - 06/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα