Δελτίο στη Νοηματική - 07/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα