Δελτίο στη Νοηματική - 08/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα