Δελτίο στη Νοηματική - 09/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα