Δελτίο στη Νοηματική - 11/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα