Δελτίο στη Νοηματική - 12/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα