Δελτίο στη Νοηματική - 13/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα